ממסר פחת בדיקת חשמל

ממסר פחת בדיקת חשמל מפסק מגן המספק הגנה אוטומטית ע”י ניתוק המתח ממקור החשמל. מטרת המפסק לשפר את רמת ההגנה מפני שרפות או התחשמלות במקרה של תקלות. בהתאם לתקנות חשמל 1985, חשמלאי חייב להיות בעל רישיון מטעם משרד המסחר והתעשייה ועליו לעבור קורס האורך שנה. עבודות חשמל מבוצעות אך ורק ע”י חשמלאי מוסמך.