חלונות IR

כמי שמשתמשים בסריקות באינפרא אדום בודאי נתקלתם בעובדה שמקומות מרכזיים לא ניתן לבדוק כגון:תאי מתח גבוה,תאים בעלי כסוי פלסטי,תאים בעלי אינטרלוק מכני.
חלונות אינפרא אדום מחומר פלסטי חדש וזול יותר מהעבר מאפשרים צפייה ברכיבים בתוך לוחות החשמל ללא סכנת התחשמלות.
יתרה מזאת בעזרת חלונות אינפרא אדום ניתן לבדוק תאי מתח גבוה ונמוך שעד עתה היו אטומים וסגורים ולא ניתן היה לבדוק אותם.
בעזרת החלונות ניתן להגדיל גם את בטיחות כוח האדם ואת אבטחת אמינות הציוד על ידי הבדיקות שקודם לא ניתן היה לבצעם.

שימושים
  • תאי מתח גבוה / תאי מתח נמוך שבהם הפלסטיק מסתיר
  • טרנספורמטורים וגנראטורים
  • קופסאות מיתוג ועוד.
  יתרונות
  • מאפשר בקרה רציפה אין צורך בניתוק חשמל
  • אין צורך להסתכן בפתיחת תאים פעילים
  • עלות רשת IR נמוכ באופן משמעותי – חיסכון כספי
סוגי חלונות ישנם מספר מידות לחלונות על פי הקוטר הרצוי. וחלונות מיוחדים ללוחות פרספקס בתוך לוחות החשמל. 95 ממ – קוטר 75 ממ – קוטר 52 ממ – קוטר IRWINDOW01 (1)